Tarihçe

Fakültemiz bünyesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü açılması konusunda Dekanlığımız kanalıyla yapılan teklif, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı´nın 28/12/2011 tarihli toplantısında incelenmiş;

2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,  Endüstri Ürünleri Tasarımı  Bölümü açılması uygun görülmüştür.