Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Hakkında 

Endüstri ürünleri, günlük hayatta çevremizi saran, seri olarak üretilebilen tüm ürünleri kapsamaktadır. Endüstri ürünlerinin konusu en basit eşyadan en karmaşık ürüne kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu yelpaze, elektrikli ev aletleri, tıbbi cihazlar, tüketici elektroniği, cam ve seramik gereçler, mutfak gereçleri, ambalaj, ev ve ofis mobilyası, kent mobilyası, aydınlatma, otomotiv ve mücevher gibi alanlara uzanmaktadır. Endüstri ürünleri tasarımı,  bu ürünlerin tasarım, uygulama ve yönetim evrelerinde yer alan bir meslek dalıdır. Tasarımı yapılan ürünlerin öncelikle katma değer yaratması, çevreye duyarlı olması ve insan yaşantısını kolaylaştırması gerekmektedir. Endüstri ürünleri tasarımı,   birçok ürünün, tercih ettiğimiz ürünler haline gelmesinde önemli bir rol oynar.

Günümüzde teknolojik ürünlerin ortaya çıkarılmasında kullanılan tüm sistemler giderek birbirine yakınlaşmaktadır. Ürünler arasında farklılaşmayı sağlayan etkenin büyük ölçüde ürünün tasarım değeri olduğunu anlaşılmıştır. Bu nedenle, giderek yenilikçi ve özgün ürün tasarlama becerisi daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.

Çağdaş yaşamın gerektirdiği, birey ve toplumların ihtiyaç duyduğu ürünler çok  çeşitlilik göstermektedir. Bu farklı  ürünlerin ihtiyaca uygun olması ve  çok sayıda üretilebilmesi için yetkin kişilerce tasarlanması gerekmektedir. Bu bağlamda tasarımcı, kullanıcı ve üretici arasındaki diyaloğu sağlayan kişi olarak en uygun tasarımları gerçekleştirebilmek için birey ve toplumun ihtiyaçlarını, yaşam biçimini, kültürünü, alışkanlıklarını, gelişen teknolojiyi ve trendleri çok iyi analiz edebilmeli, bunlara yönelik alternatifler sunabilmelidir. Ülkemizde, endüstri ürünleri tasarımında kültürel zenginliklerimize çağdaş estetik boyutlar kazandırılması,  geleneksel sanatlarımızla bütünleşen tasarımlar ortaya konulması da önem taşımaktadır. Tasarım aşamasında bilim, teknik ve sanat bir araya getirilebilmelidir.

Günümüzde küreselleşen dünyanın rekabet koşullarında tutunabilmek için, endüstriyel açıdan gelişmekte olan ve bölgesel bir ekonomik cazibe merkezi haline gelen Türkiye’de endüstri ürünleri tasarım olgusuna gereken önemin verilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle,  endüstrinin bugün ve gelecekteki istek ve gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte tasarımcılara giderek daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Endüstri ürünleri tasarımcısının ülkemiz ve dış ülkelerdeki çalışma alanı çok geniştir. Tasarımcılar seri üretim yapan firmaların bünyelerinde, endüstriyel yönetim kuruluşlarında tasarımcı ya da yönetici olarak çalışabilecekleri gibi, kendi özel çevrelerinde de iş imkanına sahiptirler.  Sanayi açısından önemli bir merkez olan Tekirdağ’ın Çorlu ve Lüleburgaz ilçelerinde de endüstri ürünleri tasarımcılarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır..

Bilim, teknik ve sanat eğitiminin aynı çatı altında buluştuğu, üniversitemizin oldukça genç fakültelerinden birisi olan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün  açılması ile, gelecekte ülkemizin ihtiyaç duyduğu endüstri ürünleri tasarımcıların yetişmesine katkı sağlanmış olacaktır.

Açılan bu bölüm ile, aynı fakülte çatısı altında yer alan diğer tasarım ve sanat bölümleri  arasındaki işbirliği;  özgün, çağdaş, yaratıcı ve  estetik  düşünce yapısına sahip tasarımcıların yetişmesine katkı sağlayacaktır.